8.900.000 12.600.000 
1.800.000 
1.250.000 
1.050.000 
1.950.000 

Ghế Giám Đốc

Ghế giám đốc da ZH908

3.200.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế xoay da Elegant ZH208

1.000.000 

Ghế Văn Phòng

Ghế xoay da Elegant ZH207

1.150.000 

Ghế Giám Đốc

Ghế giám đốc da ZH406

3.200.000